…в Сомалия

  • Федерално правителство – силите на федералното правителство са изключително ограничени и разчитат най-вече на подкрепата на трите основни сегмента на Федералната република – Джубаленд, Югозападна Сомалия и Галмудуг. Със своите ограничени възможности, правителството в Могадишу трудно може да претендира за върховенство на територията на страната. Нещо повече – голяма част от съставните части на федералната територия се намират под контрола на Ал Шабааб и единствено присъствието на силите на Африканския съюз помага на властите в Могадишу да поддържат политическата хомогенност на своите територии. Правителствените сили на Сомалия наброяват около 22 000-24 000 войници, а силите на AMISOM възлизат на още около 20 000. Недостигът на оръжие и техника е хроничен проблем за сомалийската армия, с който тя не може да се справи ефективно въпреки няколкото програми за реформи, поддържани и от ООН.

  • Галмудуг – най-северното от трите основни федерални елемента, Галмудуг разполага със свои собствени сили, които се сражават срещу Ал Шабааб, защитавайки зоните, намиращи се под контрола на правителството в Дусамареб. Около 20% от териториите, които принципно съставляват автономната република, в момента се намират в ръцете на ислямистите. Невъзможно е да се изчисли какъв е точният брой на бойците в армията на Галмудуг, но вероятно става дума за около 6 000 – 7 000.

  • Алху Суна УалДжамаа – бойно формирование на местните суфистки ордени в централна Сомалия, което се бори за запазване на умерения ислям в страната и е срещу налагането на шериата, заради което се бори ожесточено с Ал Шабааб. Суфите се стремят да опазят своя местен ислям и подкрепят стремежа за изграждане на федерална република. Силите им принципно се сражават редом с тези на Галмудуг, от чийто територии са част, но Алху Сунна предпочитат сами да защитават земите си и запазват контрола върху своите селища. Силите им наброяват около 5 000 бойци.

  • Движението Рас Камбони – ислямистката (по общи представи) група Рас Камбони произлиза от бригада със същото име, създадена в южното пристанище Кисмайо през 2010 г. Рас Камбони са обявили една основна цел – прогонването на Ал Шабааб от южна Сомалия и изкореняването на радикалния ислям от тази част на страната. Второстепенна цел е завземането на Кисмайо и създаването на поредната автономна държава. Към момента, Рас Камбони се сражават редом със силите на Кения и Джубаленд, които се борят с Ал Шабааб в южните части на страната. Рас Камбони, които наброяват около 1 000 души, са сред най-активните врагове на ислямистите и влизат в постоянни сблъсъци с групировката Ал Шабааб.

  • Пунтленд – най-голямото по територия автономно звено в Сомалия, което не търси директна независимост от Могадишу. Пунтленд контролира около 1/3 от територията на страната и приблизително същата пропорция от нейното население. Положението в тази част на страната е деликатно, тъй като голяма част от базите на пиратите, опериращи около Рога на Африка се намират именно там. Местната власт е поела ангажимент да се бори с трафика и грабежите на търговски кораби, но това се случва по-скоро на думи, отколкото на дела. Няма точни данни за размера на пунтлендските сили за сигурност, но най-големият им клон – Путлендските дервиши – наброява около 10 000 души.

  • Сомалиленд – самопровъзгласилата се независима република все още не е получила международно признание и се разглежда от международната общност като автономна република в състава на Сомалийската федерация. Сомалиленд е пряк наследник на британския протекторат, съществувал до 1960 г., което и обяснява цялостното чувство на отделеност, което местните изпитват към останалите сомалийци. Сомалиленд разполага със значителни сили – около 60 000 души армия и флот, чиято екипировка се внася най-вече от Великобритания. Силите на самопровъзгласилата се република не се ангажират с операции в останалата част на Сомалия и се борят да защитават собствените си територии.

  • Хатумо – самопровъзгласила се република в северната част на Сомалия, която обявява своята независимост от Сомалиленд и Пунтленд през 2012 г. и оттогава се намира в постоянни конфронтации с тях. Основният опонент на Хатумо е Сомалиленд, която претендира за голяма част от териториите на непризнатата държава. Няма точни данни за размера и въоръжението на армията на Хатумо, но те със сигурност отстъпват пред силите на своите съседи.

  • Ал Шабааб – крилото на Ал Кайда в Сомалия започва своето съществуване през 2006 г., но реално корените му трябва да се търсят в гражданската война и особено в периода на анархия (1990 – 1992 г.) и последвалите години на социален недоимък и религиозен консерватизъм. Пълното название на групировката е Харакат ал Шабаб ал Муджахидин (Младежко муджахидинско движение) и в редиците им се сражават между 7 000 и 9 000 бойци. Първоначално групата започва като клон на Съюза на ислямските съдилища, но след 2012 г. ислямистите се заклеват във вярност на Ал Кайда, а онези от тях, които са против обединението, бързо са отстранени. След известен спад във влиянието и силата на групировката през 2014 и 2015 г., сега Ал Шабааб започва отново да набира сила, а контролираните от тях анклави се простират от Пунтланд на север до границата с Кения на юг.

Website Powered by WordPress.com.

Нагоре ↑