Кой кой е…

Изучаването и разбирането на конфликтите в съвременния свят, е свързано с подробното изследване на множеството военни и политически фракции, ангажирани в хода на отделните конфронтации. Коректното представяне на тези фракции, политически крила, военни и паравоенни формации и т.н. е condicio sine qua non (условие, без което не може) за всеки сериозен изследовател и експерт, нагърбил се да дава оценка на случващото се в регионален и световен мащаб.

Website Powered by WordPress.com.

Нагоре ↑