Журнал DE RE MILITARI – следващата стъпка

Считано от днес, журналът „De Re Militari“ вече официално е част от Националния референтен списък на съвременните български научни издания. С това се завършва окончателно процеса по легитимиране на изданието. Всички публикации в „De Re Militari“ вече ще бъдат със статут на официални публикации, които могат да бъдат цитирани в научни и научно-популярни трудове, статии, публикации и прочие. От тук на сетне съдържанието на журнала се приравнява като статут до всички останали утвърдени периодични издания в България. С оглед на тази важна стъпка, екипът ни отново отправя покана към специалисти от всички сфери, свързани с изучаването на конфликтите – минали и настоящи с покана да публикуват на страниците на изданието. История, политология, международни отношения, икономика, социология, право, журналистика, национална сигурност – всички тези специалности са пряко или косвено свързани с изучаването на войните в тяхната тематична цялост. С оглед целта, поставена от екипа ни при създаване на журнала – по-доброто разбиране на конфликтите с цел тяхното дефиниране,  изучаване и предотвратяване, вярваме че работата на специалисти от най-различни научни сфери може да допринесе значително за ликвидирането на най-сериозната заплаха в глобален мащаб – войната.

Clipboard01

В тази насока, структурата на журнала ще бъде преработена за да отговаря на все по-сериозните възможности, които неговият нов статус предлага както на нас – създателите му, така и на всички перспективни автори, които могат да потърсят реализиране на собствените си изследвания на неговите страници. Освен съществуващите към момента секции за обзор на действащите конфликти и анализи на актуални проблеми от сферата на политологията, международните отношения и сигурността, в журнала ще бъде разкрита и секция, посветена на проблемите на историята на конфликтите. В тази насока, „De Re Militari“ ще се превърне в естествено продължение на списание „Военна История„., което съществуваше в периода 2012-2018 г. в обем от 20 броя. „De Re Militari“ ще създаде и отделни раздели за публикуване на статии по проблемите на икономиката, социологията и правото, свързани с развитието на конфликтите в миналото и днес.

Всички статии, които ще бъдат публикувани в журнала ще продължат да преминават през стриктен контрол от страна на редакционния екип, като критериите за съдържание и достоверност ще бъдат завишени дори още повече, спрямо съществуващите до момента.

Всички специалисти в областите, свързани изучаването на конфликтите, които желаят да публикуват на страниците на De Re Militari, могат да се свържат с нас на e-mail: deremilitarijournal@gmail.com или чрез нашата фейсбук страница .

Коментарите са изключени.

Website Powered by WordPress.com.

Нагоре ↑

%d блогъра харесват това: