Чедата на Арес: Децата войници – ужасната страна на съвременните конфликти

Развитието на конфликтите в световен план през последните тридесет години създаде множество аберации, рядко срещани в по-ранни епохи от историята ни. Една от най-ужасяващите е непрекъснато нарастващият брой на децата-войници. Ако в по-ранните епохи, когато битките се решавали на базата на физическата сила на бойците, децата оставали повече или по-малко настрана от директните сражения, днес... Continue Reading →

Website Powered by WordPress.com.

Нагоре ↑