Критерия за публикуване на статия

  1. Да бъде авторска- да не е публикувана до сега
  2. Да бъде свързана тематично с областите върху, които сме фокусирани – международна политика, сигурност и отбрана, конфликти, кризи, геополитика
  3. Да съдържа кратко представяне на автора с няколко изречения
  4. Да съдържа подходящо заглавие
  5. Да съдържа двоен справочен апарат с бележки под линия и библиография с не по-малко от 10 коректно цитирани източника
  6. Да бъде в обем от 5-15 стандартни страници и не по-малко от 3000 думи

Website Powered by WordPress.com.

Нагоре ↑