Цели

Намаляване на дезинформацията в сферата на международните отношения, сигурността и отбраната, в частност военни и политически конфликти. Повишаване на информираността на обществото чрез предоставяне на актуална и достоверна информация според експертизата на организацията. Промотиране на научно-академична дейност чрез публикуването на научни трудове, доклади, анализи, проучвания и други текстове по въпросната тематика. Създаване на платформи, на … Продължете с четенето на Цели