Кои сме ние

Цели

  1. Намаляване на дезинформацията в сферата на международните отношения, сигурността и отбраната, в частност военни и политически конфликти.
  2. Повишаване на информираността на обществото чрез предоставяне на актуална и достоверна информация според експертизата на организацията.
  3. Промотиране на научно-академична дейност чрез публикуването на научни трудове, доклади, анализи, проучвания и други текстове по въпросната тематика.
  4. Създаване на платформи, на които да се развиват интелектуални дискусии чрез ангажирането на различни перспективи и аргументации.
  5. Окуражаване на млади таланти с интерес в сферата на сигурността, политическата наука, и международните отношения да развиват знанията и уменията си.

Powered by WordPress.com.

Нагоре ↑