Цели

  • Намаляване на дезинформацията в сферата на международните отношения, сигурността и отбраната, в частност военни и политически конфликти.
  • Повишаване на информираността на обществото чрез предоставяне на актуална и достоверна информация според експертизата на организацията.
  • Промотиране на научно-академична дейност чрез публикуването на научни трудове, доклади, анализи, проучвания и други текстове по въпросната тематика.
  • Създаване на платформи, на които да се развиват интелектуални дискусии чрез ангажирането на различни перспективи и аргументации.
  • Окуражаване на млади таланти с интерес в сферата на сигурността, политическата наука, и международните отношения да развиват знанията и уменията си.

Image credit: Cherry  by Natasha Remarchuk

Website Powered by WordPress.com.

Нагоре ↑